Sähköä on lähes kaikkialla – ja niin myös tarvetta sähköalan työntekijöille. Sähköala on tekninen ala, jossa pääsee työskentelemään esimerkiksi sähköverkkojen, teollisuuden ja erilaisten rakennusten sähköistämisen parissa. Digitalisaation myötä myös tietoverkkojen ja tietokoneiden parissa tapahtuva sähkötyö yleistyy. Sähköala tarjoaa jatkuvia haasteita ja kehittymisen mahdollisuuksia. Suomi tunnetaan monissa yhteyksissä insinööri-maana, jossa tekninen osaaminen on huipputasoa. Meiltä onkin ponnistanut menestykseen useita rakennusalan, tietotekniikan ja konetekniikan yrityksiä. Suomessa koulutus on maailmanlaajuisessa vertailussa huipputasoa ja mikä parasta, useimmiten täysin ilmaista. Uusia tuulia myös sähköalalle tuo teknologian jatkuva kehittyminen – pinnalla olevia aihealueita ovat tällä hetkellä esimerkiksi robotisaatio, keinoäly, virtuaaliset todellisuudet ja automaatio. Kaikki nämä tarvitsevat sähköä toimiakseen. Sähkön parissa työskennellessä saa katsauksen myös erilaisiin ympäristökysymyksiin ja kestävän kehityksen suuntauksiin. Sähköä on mahdollista tuottaa uusiutuvista luonnonvaroista – kuten tuulivoimalla, vesivoimalla tai aurinkovoimalla. Väestönkasvu lisää sähkön kysyntää ja aiheuttaa paineita kestäville energiaratkaisuille. Miltä kuulostaisi sähköomavaraisuus, eli asunto, jossa tuotamme kaiken tarvittavan sähkö itse – esim. aurinkokennoilla tai polkemalla kuntopyörää? Ja jos satumme tuottamaan sähköä yli omien tarpeidemme, siirtyy tämä sähkö älykästä sähköverkkoa pitkin naapureillemme. Tämä esimerkkinä tulevaisuuden ratkaisuista, joita sähköalaa opiskelemalla pääsee kehittämään.

Ammattikouluun vai yliopistoon?

Sähköalaa voi lähteä opiskelemaan ammattikouluun heti pakollisen oppivelvollisuuden päätyttyä, peruskoulun yhdeksännen luokan jälkeen. Ammattikoulut tarjoavat sähköalan opintoja laajalti ympäri Suomea. Sähköalan ammattikouluopinnot ovat käytännönläheisiä ja oman alan töitä on mahdollista saada jo opintojen aikana. Sähköalan ammattitutkinnot sisältävät usein työharjoittelun, jonka kautta on mahdollista kerätä arvokasta työkokemusta ja napata esimerkiksi kesätyöpaikka. Työharjoittelun kautta on jopa löytynyt moni vakituinen työpaikka, joka odottaa opiskelijaa valmistumisen jälkeen. Sähköalaa voi tietenkin opiskella myös korkeakouluissa – sekä ammattikorkeakouluissa että yliopistojen teknillisissä tiedekunnissa. Ammattikorkeakouluja, joissa voi opiskella sähköalaa, löytyy useita aina etelästä Pohjois-Suomeen. Sähköalan yliopisto-opinnot ovat mahdollisia ainakin Espoossa, Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella ja Vaasassa. Sähköalan korkeakouluopinnot ovat ammattiopintoja teoreettisempia ja mahdollistavat monipuolisten esimiestason ja asiantuntijatöiden tekemisen. Yliopisto-opinnot ovat akateemisen taustansa siivittämänä myös jossain määrin painottuneita tutkimuksen tekoon. Diplomi-insinööriksi valmistuminen takaa laajat työmahdollisuudet ja urakehityksen, sekä hyvän palkkatason. Ammattikorkeakouluissa taas painotetaan enemmän käytännönläheisyyteen ja teorian käytännön soveltamiseen. Insinööriopinnot kaikilla tasoilla vaativat kiinnostusta ja ymmärrystä matematiikasta, kemiasta ja fysiikasta. Sähköalan opinnot, niin kuin muutkin opinnot, vaativat myös paineensietokykyä, järjestelmällisyyttä, tarkkuutta ja tietysti halua oppia jatkuvasti uutta sekä kehittyä.

Monipuoliset uramahdollisuudet

Sähköalaa voi siis opiskella monella koulutustasolla – mutta mitä kaikkea voi valmistumisen jälkeen tehdä? Voisi hyvin sanoa, että vain taivas on rajana, mutta sekin olisi valehtelua – sähkötöitä voi nimittäin tehdä myös avaruudessa, esimerkiksi satelliittien parissa. Yleisimmin sähkötyöt liittyvät kuitenkin sähkön tuottamisen, varastoinnin, kuljettamisen ja käyttämisen erilaisiin sovelluksiin. Päätteesi, jolla luet tätä tekstiä, toimii sähköllä, ja vesi, jolla pesit kätesi, on lämmitetty sähköllä. Ehkä lämmitit ateriasi mikroaaltouunissa tai keitit aamupuurosi sähköliedellä? Lyhytkin sähkökatko saa meidät kiristelemään hampaitamme – pilaantuvatko ruoat jääkaappiin ja istummeko kauan pimeässä? Sähkö on osa jokapäiväistä elämäämme ja totta puhuen olemme siitä melko lailla riippuvaisia. Sähköistyminen ja digitalisaatio muuttavat kokonaisia toimialoja; esimerkiksi kirjat ja lehdet siirtyvät enenevissä määrin sähköiseen muotoon, mikä taas vaikuttaa puu- ja paperiteollisuuteen. Sähköä käytetään yhä enemmän eli sähköä on tuotettava enemmän – mielellään kestävästi. Ennen kuin sähkö päätyy voimalaitokselta kodin pistorasiaan, on se pitänyt varastoida tehokkaasti sekä kuljettaa oikeaan osoitteeseen. Jokaisessa sähkön siirron vaiheessa tarvitaan sähköalan ammattilaisia, varmistamaan että kaikki sujuu oikein. Sähköalan ammattilaisena voit olla se, joka korjaa rikkoutuneen sähkölaitteen, asentaa sähköt uuteen rakennukseen tai suunnittelee mullistavia ratkaisuja tulevaisuuden varalle – kaikki on mahdollista sähköalan taitajalle.